Home
Knoptekst
Home
Toeragenda Toeragenda Hotel Weekend Hotel Weekend Foto’s Foto’s Links Links Contact Contact Agenda Agenda
Agenda 2019
Beste clublid, Hierbij ontvang je het winter/voorjaar programma 2019. We kunnen terugkijken op een prachtig motorseizoen met een hele goede opkomst. We beginnen het nieuwe jaar zoals gebruikelijk met een nieuwjaarsreceptie gecombineerd met een sportieve activiteit alleen op een andere locatie dan voorheen. Het programma ziet er als volgt uit: Vrijdag 25 januari De nieuwjaarsreceptie (alleen voor leden) bij Iselmar Sporthotel, Plattedijk 16, Lemmer.  Naast de speech van de voorzitter, zal er ook getoast worden op het nieuwe jaar en daarna zal er actie zijn op de baan. Begin 2019 ontvang je hierover meer. Vrijdag 15 maart De jaarlijkse ledenvergadering. De agenda voor deze vergadering krijgt je tijdig toegestuurd tegelijk met de jaarstukken. De ledenvergadering wordt gehouden bij Het Hart van Marknesse, Breestraat 1. Aanvang 20.00 uur en einde om ± 22.00 uur, waarna nog gezellig informeel napraten. Woensdag 3 april 1ste woensdagavondrit Zaterdag 22 juni Het jaarlijks clubfeest (datum onder voorbehoud). Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk. Zondag 30 juni TT van Assen bij Het Hart van Marknesse. Meer informatie hierover volgt nog t.z.t. Wijzigingen Geef a.u.b. zowel je adreswijziging,  e-mailadres, 06-nummer, rekeningnummer op tijd door en ook als je van motorfiets bent verandert. Het gebeurd regelmatig dat een afschrijving niet gebeurd of een  e-mailbericht niet bezorgd wordt, omdat de gegevens niet meer kloppen. Graag op letten a.u.b.!! Automatische incasso van de contributie Automatische incasso werkt erg plezierig en tijdbesparend. De automatische afschrijving van de contributie ad € 25,00 per lid zal in de loop van januari 2016 plaatsvinden en de overige leden worden dringend doch vriendelijk verzocht vóór 15 januari a.s. de contributie over te maken op rekening NL12 RABO 0114.2123.92 t.n.v. Motorclub Zuiderzee te Emmeloord. Het bestuur rekent op je medewerking!! Namens het bestuur,
Info MC Zuiderzee Info MC Zuiderzee Verhaaltjes Verhaaltjes
Meer dan 40 jaar Motorclub Zuiderzee